Psychotesty pro řidiče a jejich průběh

Dopravně psychologické vyšetření trvá přibližně 2 -3 hodiny (v závislosti na osobním tempu se může i prodloužit nebo o trochu zkrátit).

Vyšetření probíhá v několika krocích:
1. Úvodní část. Začátek setkání je věnován zejména poskytnutí informací o podmínkách, účelu a průběhu vyšetření a bude-li potřeba, domluvíme případné další organizační záležitosti.

2. Psychodiagnostická část. Psychotesty, jimž budete při vyšetření podroben/a Vám si vždy dopředu vysvětlíme a budete mít možnost si je vždy na několika cvičných úlohách vyzkoušet. Teprve pak se pustíte do testu „na ostro“. Tyto psychodiagnostické metody lze rozdělit do následujících částí:
- anamnestický rozhovor;
- vyšetření za účelem zjištění rozumových funkcí (je prováděno tzv. výkonovými testy a sleduje úroveň rozumových schopností jako např. pozornost, postřeh, intelekt, paměť, správnost rozhodovacích procesů, psychomotorické tempo, kvalitu a kvantitu odvedeného výkonu atd.);
- přístrojová zkouška (jedná se o vyšetření přístrojovou psychodiagnostickou metodou, umožňující posoudit pozornost, rychlost a kvalitu psychomotorické koordinace, procesy rozhodování, učení, adaptaci atp.);
- vyšetření osobnosti klienta (jedná se o vyšetření pomocí tzv. osobnostního dotazníku, popř. projektivních technik, které zjišťují osobnostní předpoklady, hrající roli v rámci bezpečného ovládání motorového vozidla).

3.Závěrečná část Posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření Vám ráda vyhotovím na počkání. Pokud budete chtít, můžu Vám ho odeslat i poštou (nejpozději do 2 pracovních dní ode dne vyšetření), a to na adresu, kterou si zvolíte. Vždy záleží na individuální dohodě. V případě Vašeho zájmu můžeme o Vašich kvalitách a rezervách, ovlivňujících řidičský výkon, promluvit detailněji, a to s cílem zdokonalit řidičské chování a jednání za volantem a naučit se pracovat se svými limity.

Mějte na paměti:

Dopravně psychologického vyšetření se není třeba obávat, zvláště budete-li se řídit vpravo uvedenými doporučeními. Ačkoliv je dopravně psychologické vyšetření poměrně náročné, celková úspěšnost řidičů při tomto vyšetření bývá vysoká. Dopravně psychologickými testy zpravidla úspěšně projde většina řidičů! Vyšetření však nepodceňujte.

Platnost psychotestů

Doba platnosti posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření u žadatelů o navrácení řidičského oprávnění není zákonem prozatím přesně stanovena. Doporučuji však zažádat si o navrácení řidičského oprávnění co nejrychleji tak, aby datum posudku bylo odborem dopravy uznáno jako aktuální a nebylo třeba absolvovat psychotesty znovu. Doporučuji nepřekračovat dobu 1 měsíce.

U řidičů profesionálů se doba platnosti řídí následujícími pravidly (Zákon č. 361/2000 Sb., §87a, odst. 2).

V každém případě pro všechny platí, že případné další dopravní psychotesty lze absolvovat nejdříve po uplynutí lhůty 3 měsíců.

Chcete zvládnout vyšetření co nejlépe?

Co můžete udělat proto, abyste co nejlépe uspěli při dopravně psychologickém vyšetření a výsledky byly spolehlivé?
Vzhledem k povaze vyšetření je velmi důležitá Vaše dobrá psychická a fyzická kondice.

Před vyšetřením doporučuji:

    • dobře se vyspat (tzn. nebýt např. po noční směně nebo dlouhé náročné jízdě; v ideálním případě jít večer před vyšetřením brzy spát), cítit se odpočatý a v plné psychické i fyzické kondici;
    • minimálně 12 hodin před vyšetřením nepožívat alkoholické nápoje ani jiné omamné látky;
    • jít k vyšetření co nejklidnější (nebýt mimořádně rozrušen např. konfliktem s blízkými či v práci, nebo nečekanou náročnou životní událostí);
    • vzít si brýle a/nebo naslouchadla - pokud potřebujete;
    • vzít si s sebou nealkoholický nápoj k občerstvení.
Pokud se necítíte zdrávi a v dobré kondici, informujte mě a raději přeložíme vyšetření na jiný termín.

Co se stane, pokud klient (řidič) neuspěje?

Pokud se takový případ stane, vysvětlím klientovi, v čem konkrétně neuspěl/a a doporučím mu/jí, na co se zaměřit. Většinou nabídnu nový termín psychotestů. Nové dopravně psychologické vyšetření lze opakovat nejdříve po 3 měsících od data předchozího vyšetření. Posudek z dopravně psychologického vyšetření v kratší době než 3 měsíce není odborem dopravy akceptován, proto by se ze strany řidiče jednalo o zbytečně vynaložené úsilí a peníze (viz. Zákon č. 361/2000Sb, §87c, odst.1).